“Bilgiyi kendi deneyimlerinden de beslenerek interaktif bir ortamda paylaşması ve çeşitli uygulamalarla pekiştirmesi açısından dikkat çekici, düşündürücü ve öğretici bir çalışmaydı. Eğitim boyunca kurulan eğitimci-katılımcı ilişkisinin niteliği, ekip içinde sıcak bir ortamın oluşmasını ve bağlam etkisi aracılığıyla eğitim boyunca edinilen bilgilerin içselleştirilmesini; uygulamalı çalışmalar ise sunum becerilerimizi artırmanın yanısıra yaratıcılığın sınırının olmadığını keşfetmemizi sağladı.”